ABOUT US

Zorka ผู้นำด้านนวัตกรรมอัจฉริยะครบวงจร เราเริ่มก้าวแรกตั้งแต่ปี 2018 ด้วยแรงผลักดันที่มาจากคำว่า Passion | Awareness | Confidence และ Energy ทำให้เราใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรานำเสนอ Platform Software และ ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Innovation Technology โดยการนำ New Technology เช่น Internet of Things, AI, Big Data Cloud  มาช่วยในการแก้ปัญหา สร้างยอดขาย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตอบโจทย์ Marketing ให้กับลูกค้า  เพื่อช่วยส่งเสริมประเทศในการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่ พร้อมทั้งนำเศรษฐกิจไทย ไปสู่ยุค Digital 4.0

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

เพื่ออนาคตด้วยเทคโนโลยีด้านไอที ผสมผสานสินค้าและบริการ

ครบวงจร

1. เรามุ่งมั่นที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ๆและบริการที่ดีอันเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า มากกว่าที่เรา   

    สัญญาไว้

2. ส่งมอบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของลูกค้าในยุค Digital              Transformation

3. เรามุ่งมั้นพัฒนาบุคคลากร เพื่อส่งมอบบริการอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า พร้อมให้ความสำคัญในด้านการ

    พัฒนาความรู้แก่บุคคลากรให้ก้าวทันนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

MAIN OFFICE

บริษัท ไอ-สกายเน็ตวัน จำกัด

44 ซอยพัฒนาการ 57/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

TAX ID : 0105559036365

             โทร : 02-5090101               

Sale : sales@i-skynetone.com

Support : support@i-skynetone.com

© Copyright ©2019 i-Skynet One.Co.,Ltd. All rights reserved.