ผลิตภัณฑ์ IoT 

รับออกแบบและให้คำปรึกษา

Smart Meter 

Smart Energy Meter  kWh วัตต์มิเตอร์ 220 V, 110 V AC 50Hz/60Hz 
Rated Current 45A Max ใช้ร่วมกับ ZMobile App

Smart Data Logger

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ แบบไร้สาย การแจ้งเตือนผ่าน Line Notify 

Communication : WIFI 2.4G

Smart Environment

อุปกรณ์จัดการอย่างเป็น ระบบ เช่น ระบบการจัดการอุณหภูมิ ความชื้น การจัดการน้ำ pH , DO การดูแลสภาพอากาศ PM2.5, PM10 CO, CO2 และการเฝ้าระวังภัยพิบัติ

Smart Industrial

Edge IoT Gateway 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Overall Equipment Effectiveness โดยการนำระบบ IoT เข้ามาช่วยตอบโจทย์

Smart Wearable Tracker

Multiple-mode positioning

    GPS Tracker for Elder, People, Children Tracker Route Real-Time , Historical                  Dashboard

Smart Wearable Tracker

Multiple-mode positioning

    GPS Tracker for Elder, People, Children Tracker Route Real-Time , Historical                  Dashboard

MAIN OFFICE

บริษัท ไอ-สกายเน็ตวัน จำกัด

44 ซอยพัฒนาการ 57/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

TAX ID : 0105559036365

             โทร : 02-5090101               

Sale : sales@i-skynetone.com

Support : support@i-skynetone.com

© Copyright ©2019 i-Skynet One.Co.,Ltd. All rights reserved.