ข่าวสาร

 

ขอบคุณท่านเจ้ากรมพลาธิการ ทหารเรือ ที่ให้ความกรุณาบริษัทนำเสนอ พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าและวัดอุณหภูมิ 

ติดตั้งระบบ Vessel Tracking เพื่อทดสอบระบบติดตามเรือประมงพื้นบ้าน

17 มี.ค. ระบบติดตามเรือผ่านอินเตอร์เน็ต Internet Vessel Tracking พร้อมทั้งระบบ S.O.S สำหรับขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน สำหรับรองรับระบบ Hook-Sync   Vessel Management System   ของกรมประมง

CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน

22 พ.ย. 62 คุณนิติ เมฆหมอก อุปนายกสมาคมไทยไอโอที ผู้แทนสมาคมไทยไอโอที ร่วมอภิปรายหัวข้อ Open & Share ร่วมกับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในงานสัมมนา "CoDE @ ASOKE" โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามกฎหมายในภาคอาคารธุรกิจตามแผนพัฒนา Electronics Monitoring ในการควบคุม ที่ อาคารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และในงานนี้  -Skynet One Co.,Ltd. สมาชิกสมาคมไทยไอโอที ร่วมงานด้วย

 

บริษัทเข้าร่วมงานโครงการ เทศบาลอัจฉริยะ ในงาน Big Bang 2019  สัมมนาเทศบาลเมืองอัจฉริยะ 

MAIN OFFICE

บริษัท ไอ-สกายเน็ตวัน จำกัด

44 ซอยพัฒนาการ 57/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

TAX ID : 0105559036365

             โทร : 02-5090101               

Sale : sales@i-skynetone.com

Support : support@i-skynetone.com

© Copyright ©2019 i-Skynet One.Co.,Ltd. All rights reserved.