ผลิตภัณฑ์ของเรา

กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

ครบเครื่องเรื่องกล้องวงจรปิด 

พร้อมระบบตรวจจับใบหน้า

 CCTV, IP-CAMERA

AI-CCTV  

อุปกรณ์ IoT

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(Internet of things)

ระบบสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ

ระบบอุณหภูมิความชื้น Online

Smart Meter,IoT Gateway

อุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

ครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะ

รับออกแบบให้คำปรึกษา

Smart Home Security

Smart Living Life 

Digital Transformation

ให้บริการ ปรึกษา ออกแบบสำหรับ Digital Transformation 

Cybersecurity ,Cloud , PDPA

MAIN OFFICE

บริษัท ไอ-สกายเน็ตวัน จำกัด

44 ซอยพัฒนาการ 57/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

TAX ID : 0105559036365

             โทร : 02-5090101               

Sale : sales@i-skynetone.com

Support : support@i-skynetone.com

© Copyright ©2019 i-Skynet One.Co.,Ltd. All rights reserved.