BODY TEMPERATURE
CAMERA

กล้องอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนและระบบประมวลผล เพื่อทำการวัดอุณหภูมิที่ความเร็วสูงการคัดกรองการบันทึกและวิดีโอการเฝ้าระวังตามเวลาจริง เหมาะสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างสมบูรณ์แบบ  

มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิของร่างกายและการระบบเตือนภัยในตัวซึ่งสามารถรับรู้ถึงความผิดปกติของอุณหภูมิของร่างกาย แบตเตอรี่ในตัวสามารถใช้งานได้ 8 ชั่วโมง

ระบบแสดงผลหลากหลาย

หน้าจอวัดอุณหภูมิแบบเรียลไทม์  และการดุภาพย้อนหลัง สามารถแสดงได้ในรูปแบบโทรศัพท์มือถือ, เทอร์มินัล PAD, คอมพิวเตอร์ Windows , Smart TV และดิจิตอลผ่านเครือข่ายไร้สายและเครือข่าย Network 

MAIN OFFICE

บริษัท ไอ-สกายเน็ตวัน จำกัด

44 ซอยพัฒนาการ 57/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

TAX ID : 0105559036365

             โทร : 02-5090101               

Sale : sales@i-skynetone.com

Support : support@i-skynetone.com

© Copyright ©2019 i-Skynet One.Co.,Ltd. All rights reserved.